Om os

Kom tæt på den hverdag, vi deler med vores omverden.

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Overblik over UCL

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 2018-2022 består af følgende medlemmer:

Formand

Poul Erik Madsen
pm@fredericia-gym.dk
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Næstformand

Peter Zinck
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Jens Nyeng Christiansen
jn@jorgensen.dk
Udpeget af Dansk Industri

John Christiansen
jc@dsr.dk
Udpeget af FTF

Lasse Porsgaard Birkelund
lpb@bupl.dk
Udpeget af FTF

Anne Marie Bay
anne.marie.bay@hk.dk
Udpeget af LO

Bodil Sejer
bse@tl.dk
Udpeget af LO

Steen Wrist
steen.wrist@fredericia.dk
Udpeget af KKR

Morten Weiss-Pedersen
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af KKR

Peter Rahbæk Juel
peterrj@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Henrik Damsgaard
hd@nykredit.dk
Udpeget af bestyrelsen

Claus Svold
clasv@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Jani Lykke Methmann
jlm@vhsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Chanette Agerlund West
cani17002@edu.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Vibe Dyhrberg
vibedyhrberg@gmail.com
Udpeget af de studerende

Laila Damkjær Pedersen
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
ankj@eal.dk
Udpeget af medarbejderne

Jens Mejer Pedersen, rektor

Tidligere ansættelser

 • Prorektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Rektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Forstander/uddannelsesdirektør på Niels Brock.
 • Vicedirektør/kontorchef i Cirius – Undervisningsministeriets styrelse for internationalisering af uddannelserne i Danmark.
 • Koordinationschef i ACIU - Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelser.
 • Sekretariatschef i SUM Sekretariatet v/Dansk Industri og CO-industri.
 • Uddannelseskonsulent i AMS - Arbejdsmarkedsstyrelsen.
 • Erhvervspsykolog i SHL Danmark A/S.
 • Organisationspsykolog i SAS Airline.
 • Undervisning på teknonom og efterfølgende HD studiet, organisationslinien.

Bestyrelsesposter

 • HF/VUC Fyn.
 • CCID (en international sammenslutning af uddannelsesinstitutioner).
 • Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser.

Uddannelse

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet.

Se hele Jens Mejer Pedersens CV på LinkedIn.

Jens Mejer Pedersen Rektor

Charlotte Høy Worm, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser hos først University College Lillebælt og siden UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for Viden og effekt, senere Viden og kompetencer, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.
 • Konstitueret dagtilbudschef hos Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Udviklingschef for dagtilbud hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Chefkonsulent hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Forskningsmedarbejder hos Forskningsenheden for Almen Medicin på SDU.
 • Adjunkt ved Langkær Gymnasium i Aarhus.

Uddannelse

 • Cand.scient. med hovedfag i idræt og sundhed samt sidefag i anvendt visuel kommunikation fra SDU.

Se hele Charlotte Høy Worms CV på LinkedIn.

Charlotte Høy Worm Direktør for Pædagogik og Samfund

Kim Bøg-Jensen, direktør

Tidligere ansættelser

 • Chef for Ældre- og Handicapområdet i Odense Kommune.
 • Centerchef hos Center for Børn og Unge, Region Syddanmark.
 • Forstander hos Teglgårdshuset, Region Syddanmark.
 • Afdelingsleder og stedfortræder for centerleder hos Aktivitetshuset, ÆHF, Odense Kommune.
 • Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende hos Aktivitetshuset, Odense Kommune.
 • Censor i psykiatrisk ergoterapi, bachelorprojekter samt akademiuddannelsen på det sundhedsfaglige område på landets professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler.

Uddannelse

 • Master i Offentlig Ledelse.
 • Master i Rehabilitering.
 • Professionsbachelor i ergoterapi fra Ergoterapeutuddannelsen i Odense.

Se hele Kim Bøg-Jensens CV på LinkedIn 

Kim Bøg-Jensen Direktør for Området for Sundhed

Asger Rabølle Nielsen, direktør

Tidligere ansættelser

 • Direktør for Business-, Teknologi- og Byggeriuddannelserne hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Prorektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdelingschef på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelse

 • Master i Public Management fra SDU
 • MA i historie fra SDU.

Se hele Asger Rabølle Nielsens CV på LinkedIn.

Asger Rabølle Nielsen Direktør for Erhverv

Poul Skov Dahl, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for Kompetence- og Organisationsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Vicedirektør for Kompetence og Undervisningsmidler hos University College Lillebælt.
 • Afdelingschef i Region Syddanmark.
 • Institutleder på Statskundskab, SDU.
 • Projektchef hos NIRAS.

Uddannelse

 • Management Development Program, Harvard University.
 • Ph.d., Organisation og Ledelse.
 • Cand.oecon fra SDU.

Se hele Poul Skov Dahls CV på LinkedIn.

Poul Skov Dahl Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling

Carsten Vikkelsøe, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for IT, HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for Kommunikation og markedsføring hos Region Syddanmark.
 • Direktør for Certus A/S.

Uddannelse

 • Cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra SDU.

Se hele Carsten Vikkelsøes CV på LinkedIn.

Carsten Vikkelsøe Direktør for Fællesområdet

Sundhed

Lena Busch Nielsen Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, laborant, fysioterapeut og radiograf
Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Pædagogik og Samfund

Anders Nørgaard Uddannelseschef for Lærer og pædagog i Odense og Svendborg
Annette Falk Uddannelseschef for Lærer og pædagog i Jelling
Lenna Vogn Petersen Uddannelseschef for Socialrådgiver i Odense og Vejle
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent

Erhverv

Peter Frederiksen Uddannelseschef for Finans og administration
Jane Hansen Uddannelseschef for Service og oplevelsesøkonomi
Dorthe Skriver Bonderup Uddannelseschef for Marketing, digital udvikling og design
Marie Falk Nyboe Uddannelseschef for Teknologi og proces
Gorm Max Guldmann Uddannelseschef for Byggeri
Leif Bojesen Uddannelseschef for Uddannelser på Boulevarden
Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv

Kompetence- og organisationsudvikling

Kim Hass Rubin Chef for Ledelse og Organisation
Birger Brandt, chef I områderne Business og Teknologi og administration
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, læring og undervisningsmidler
Ulla Viskum Chef for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Karen Buus Bibliotekschef
Torben Lindegaard Hansen Chef for Projekter og internationale relationer

Fællesområdet

Ambrosia Fladager Hansen Chef for Studieservice
Kurt Gammelgaard Nielsen Chef for IT og digitalisering
Allan Bruce Corfitsen Chef for HR
Mette Christina Møller Andersen Chef for Kommunikation og markedsføring

Direktions- og Kvalitetssekretarietet & Økonomi og Facility Management

Steffen Svendsen Chef for Direktions- og kvalitetssekretariatet
Ole Hjort Willatzen Chef for for Økonomi og Facility Management

Tæt på virkeligheden

Vores strategiske ambition har titlen 'Tæt på virkeligheden'. Navnet henviser bl.a. til at vi - sammen med vores studerende og samarbejdspartnere - vil være et omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd og skabe løsninger, der gør en forskel.

Se vores strategiske ambition: Tæt på virkeligheden

Sådan gør vi en forskel

Her kan du se, hvodan vi vil gøre en forskel i samfundet via vores forskellige uddannelsesområder. Vi har også en side med forskellige cases, der viser hvordan vi konkret gør en forskel for vores studerende og vores omverden.

Pædagogik og Samfund - fremtidsbilleder og mål

Strategisk rammekontrakt med UFM

Vores strategiske ambition omfatter endvidere de strategiske mål i vores rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Læs Rammekontrakten her

Kvalitetssystem - få viden om kvalitetsarbejdet på UCL

Hovedformålet med kvalitetsarbejdet er at sikre uddannelser, der har høj uddannelsesfaglig kvalitet til gavn for studerende og samfund.

Med udgangspunkt i den relevante nationale lovgivning rammesætter kvalitetssystemet klart og tydeligt ansvar, processer og standarder for institutionens arbejde med kvalitet.

Hensigten med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetspolitik og vejledning er at skabe en forståelsesramme for institutionens kvalitetssystem, herunder de processer, krav, arbejdsgange m.m., som dette omfatter. Hertil hører en række retningslinjer, skabeloner og rammedokumenter, der udfolder processer og opgaver yderligere. Konkrete og ambitiøse mål for kvalitetsarbejdet bliver ligeledes beskrevet med henblik på at realisere og omsætte disse.

Det gøres gennem en beskrivelse af bl.a.:

 • Kvalitetsarbejdets formål
 • Kvalitetsarbejdets overordnede krav
 • Kvalitetsarbejdets ansvarsfordeling

Læs mere i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - kvalitetspolitik og vejledning

Resultater af kvalitetsarbejdet

Har du lyst til at udvide dit kendskab til UCLs evalueringer og nøgletal?

Klik på linket nedenfor:

Læs mere om UCL's evalueringer og nøgletal her

UCL har nedsat uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at de afspejler det arbejdsmarked, der skal aftage de studerende, og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

De enkelte udvalg inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalgene er udpeget for perioden november 2018 til 31. april 2022.

Uddannelsesudvalg

Autoteknologi
Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Byggeri
Energi
Ergoterapeutuddannelsen
Finans og Økonomi
Forretningsudvikling, Service og Oplevelsesøkonomi
Fysioterapeutuddannelsen
IT-uddannelserne
Jordbrug
Laborant
Logistikøkonomuddannelsen
Læreruddannelsen
Marketing og multimedieuddannelserne
Proces
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Teknologi

Tidligere udvalg

Events, Oplevelser og Turisme
Fødevare og Laboratorie
Multimedie og It
Salg, Marketing og Forretningsudvikling

Årsrapporter

2020

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole - 2020

2019

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole - 2019

2018

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole - 2018

2017

Årsrapporter for 2017 fra henholdsvis Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt fra før fusionen i 2018 til det nuværende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Erhvervsakademiet Lillebælt

University College Lillebælt

Rektors løn og resultatløn

Lønaftale

Resultatlønskontrakt

Persondata

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole værner om dine personoplysninger og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL indsamler data om brugen af ucl.dk med henblik på optimering af websiden og markedsføring. Nogle cookies sættes af UCL, andre sættes af tredjepart. Du kan altid se listen over cookies og deres formål og ændre eller ophæve dit samtykke på siden herunder.

Læs mere om brug af cookies

Her kan du læse om UCLs politikker og handleplaner for politikkerne.

 

 

Fandt du den information du søgte?

欧洲杯买球的网址|首页 - 欢迎您&

友情链接: 2021欧洲杯|2021欧洲杯官网|2021欧洲杯竞猜